GR. 3’s IS JONG INGENIEURS!

As deel van Wetenskapweek het die Graad 3’s ‘n sessie gehad van “Young Engineers.” Almal het dit terdeë geniet!