JUNIOR CHOIR/ JUNIORKOOR

Ons klein singende Evers is hard aan die oefen vir die verskeie kompetisies en Eisteddfods waaraan hulle hierdie jaar gaan deelneem. We are looking forward to see them perform!

Leave a Reply

Your email address will not be published.