eGO-KART DAY

By: Diri Hloyi

Ngolwesihlanu, iya kuba Go-Kart day kwaye fun day for abantwana agaphakhati eEversdal Primary School. Ngelanga iya kuba okokugibela Go-Kart day for ibanga lesi-7 kodwa eyokuqhala for ibanga lesi-1. Sinethemba benza iinkumbulo ezininzi kwaye unayo ixesha elimnandi, ingunaqo ku sebenze kunye sebenza nabanye, asikwazi ukulinda ezinye iiklasi indlebla abagqoka ngayo. Sakubona apho!!!